Iknedēļas prakses*
 Pirmdien
 Otrdien 18:30 - Ievads budismā (kriev.val.)
 Trešdien 19:00 - Meditācija  iesācējiem (kont. 2922 3576)
 Ceturtdien 19:00 - Baltās Taras, Ušņišavidžajas prakse (kont. 2880 6681)
 Piektdien 19:00 - Ači prakse (kont. 2880 6681)
 Sestdien 13:00 - Vadžrasatva Budas prakse (kont. 2776 0459)
 Svētdien   08:00 - Medicīnas Budas prakse  (kont. 2689 8688)
Mācību laikā iknedēļas prakses nenotiek.

03. jūlijs - 11. jūlijs, Judra Rinpoče

IEVĒRĪBAI
. Šī informācija ir provizoriska un tiks precizēta!

Tas patiešām ir retums, taču droši var sacīt, ka Judra Rinpoče vienlīdz pārzina Theravādas, Mahājānas un Vadžrajānas mācības, un ir īstenojumu sasniedzis bidhisatva. Viņš lieliski pārvalda arī Tibetas medicīnu, astroloģiju un tibetiešu valodu. Pabeidzis Budisma filozofijas institūtu Benaresā, Rinpoče vairākus gadus pavadīja Šrilankā, kur studēja Theravādas prakses. Vadžrajānas un Dzogčena praktizētājiem tas ir visai reti. Pēc Viņa Svētības Dalailamas lūguma pēc Šrilankas perioda viņš trīs gadus strādāja Japānā par tulkotāju un pasniedza rituālu prakses. Lasīt vairāk.

Pašreiz Rinpoče ļoti pieticīgi dzīvo Nepālā, netālu no Svajambhu stūpas. Lai gan informāciju par viņu Internetā ir grūti atrast, viņam joprojām ir daudz sekotāju, un viņa durvis skolniekiem vienmēr ir atvērtas. Tie, kuriem ir laimējies Rinpoči satikt un saņemt no viņa mācības, uzskata, ka viņš ir dižens meistars un skolotājs. Vairāk skat.

Rinpoče uzskata, ka Rīgā varētu sniegt mācības par Tāru un Guru Padmasambhavu. Tās der gan iesācējiem, gan pieredzējušiem skolniekiem, un vēlāk katram ir iespēja izraudzīties sev piemērotāko praksi.

Mācības: Rīgā, Tērbatas ielā 74
03.07. - 19.00-21.30 - Zaļās Tāras prakse
04.07. - 19.00-21.30 - Zaļās Tāras prakse
Ieteicamais ziedojums 30 €.

Retrīts visu namā Portland. Papildu informācija un reģistrācija pa tālr. 28806681.

05.07. - 17.00 - izvietošanās
06.07. - Zaļās Tāras prakse
07.07. - Zaļās Tāras prakse

Mācības: Rīgā, Tērbatas ielā 74
09.07. - 19.00-21.30 - Padmasambhavas prakse
10.07. - 19.00-21.30 - Padmasambhavas prakse
11.07. - 19.00-21.30 - Padmasambhavas prakse
Ieteicamais ziedojums 40 €.

Ir paredzētas individuālas audiences pie Rinpočes. Pieteikšanās pa tālr. 2880668.

Lapchi, Nepāla, BUM TSOGS 2020

Paslūdināta reģistrāciju uz BUM TSOGU Lapchī, 2020. gadā. Interesēntiem lūgums pasteigties, jo interesēntu vairāk nekā brīvo vietu. Reģistrācijas formu sk 
šeit. Jautājumu gadījumā, zvanīt 29252243.

29. - 31. martā, Mandalas piedāvāšanas retrīts ar lamu Igoru Lopatinu

Prakse.
Ja nav cēloņa, nav iespējams sasniegt apskaidrību. Tas ir paveicams, pateicoties uzkrātajiem nopelniem. Nopelni ir tie, kas ļauj sasniegt tukšuma īstenojumu un tikt pāri neveiksmēm un kavēkļiem. Jo vairāk uzkrātu nopelnu, jo mazāk kavēkļu. Veicot prakses, un tādējādi uzkrājot nopelnus, mēs padarām savu prātu rāmu un stipru. Ir sacīts, ka mandalas piedāvāšana ir īpaši spēcīga nopelnu un vieduma uzkrāšanas prakse. Bez šīs smalkās prasmes Budas stāvokli sasniegt nevar. Mēs piedāvājam visa izplatījuma būtību, visu, ko turam par svarīgu, un darām to bez pieķeršanās. Kādam var šķist: “Man nav nekā, kas noderētu piedāvājumam, kā lai uzkrāju nopelnus?”. Nav jāļaujas grūtsirdībai. Ja tādas domas rodas, atceries, ka zinādams, kā veicama šī prakse, piedāvājumu substances neizsīks. Mūsu rīcībā ir viss visums.


Skolotājs. Igors Lopatins ir Drikung tradīcijas lama, vairāk nekā septiņus gadus nošķirtībā Himalajos praktizējis jogins. Nubpas Rinpočes un citu meistaru vadīts, Lama Igors veiksmīgi noslēdza tradicionālo trīs gadu retrītu Lapči kalnā, diženā Milarepas prakses vietā. Kopš 2016. gada Lama Igors ar savu skolotāju svētību sniedz mācības Rietumvalstīs.


Retrīts notiks centrā Vihāra, klusā vietā Rīgas apkaimē. Ieteicamais ziedojums – 60 eiro (ieskaitot mitekli un ēdienu). Īpaši šim retrītam Nepālā ir pasūtīti mandalas trauki un pildījuma substances no dažādiem akmeņiem. Vietu skaits ir ierobežots, tālab lūdzam pieteikties iepriekš. Papildus informācija un pieteikšanās pa tālruni 20482441.


PRECIZĒTS! 22. - 25. februārī - Milarepas dziesmas ar Druponu Tseringu Rinpoče

Milarepas dziesmas ir augstāko īstenojumu sasnieguša joga pieredze, kas var kļūt par mūsdienu “pilsētas jogu” iedvesmas avotu. Pamatojoties uz Drupona Tseringa Rinpoče ilggadējo pieredzi teroijā un praksē, aplūkosim īpaši svarīgus momentus. Lekcijas norit draudzīgā gaisotnē, taču ievērojot visus budisma prakses elementus.

Piektdien 22. februārī:
- 18:30 - 21:00 - Iesvetījums un skaidrojums par Ači praksi;

Sestdien 23. februārī:
- 11:00 - 13:00 - Iesvetījums un skaidrojums par Dzambalas praksi;
- 14:30 - 18:00 - Skaidrojums un Ači prakse; Skaidrojums un Dzambalas prakse;

Svētdien 24. februārī:
- 10:30 - 13:00 - Milarepas dziesmas;
- 15:00 - 18:00 - Milarepas dziesmas;

Pirmdien 25. februārī:
- 18:30 - 21:00 - Milarepas dziesmas; Milarepas tsogs.

Ieteicams ziedojums: visas dienas - € 35, viena diena - € 12, viena lekcija - € 7.
Audiences. Tiek veikts pieraksts uz individuālām audiencēm ar Rinpoče. Tālr. 28806681.


Par autoru. Milarepa ir unikāla persona budismā. Jaunībā viņam nācās saskarties ar rūgtu netaisnību. Lai pārestības atmaksātu, Milarepa pats kļuva par pāridarītāju, tādējādi radīdams daudz ciešanu. Taču neviltota tiekšanās sasniegt patiesu laimi ļāva viņam satikt citu diženu meistaru – Marpu. Marpas vadīts, Milarepa veica ceļu no ļaundara līdz lieliskam jogam. Milarepa var kalpot par izcilu piemēru, kā patiešām jebkurš cilvēks, ja vien ir iedvesmas pilns un uzcītīgs, spēj sasniegt gara virsotnes, lai kāda ir bijusi viņa pagātne.

Atturieties no postīgā,
Lieciet lietā krietnumu!

Milarepa

Par tēmu. Savu pieredzi Milarepa ir izpaudis dzejā, ko pazīst kā “Milarepas simttūkstoš vārsmas”. Tas ir unikāls avots mūsdienu “pilsētas jogiem”. Mūsu kultūrā vientuļnieka dzīve, īpaši jaunu ļaužu vidū, ir grūts, šaubu un izaicinājumu pilns ceļš. Taču, lai to ietu, nav katrā ziņā jādzīvo vienam vai nošķirtībā. Iekšēja apcere vienmēr ir dziļi personīga pieredze, un ir maz cilvēku, ar kuriem tajā iespējams dalīties. Tas, kurš izvēlējies šādu dzīvi, ir “pilsētas jogs”. Milarepas dziesmas ir augstāko īstenojumu sasnieguša joga pieredze, kas var kļūt par mūsdienu “pilsētas jogu”iedvesmas avotu.

Par mācībām un skolotāju. Vairāku dienu gaitā skarsim prāta tēmu, “tā, kā ir” stāvokli jeb Mahāmudru – lielo zīmogu. Tēma nav vienkārša, un lai to skaidrotu, ir vajadzīgs prasmīgs skolotājs. Ceringam Rinpočem ir nepieciešamā pieredze. Viņš ir izgājis pilnu klostera izglītības kursu un izpelnījies āčārjas (āčārja - “tas, kurš dzīvo tā, kā māca”) zinātnisko grādu. Cerings Rinpoče daudzus gadus mācījās arī pie diženā Garčena Rinpočes, un pārstāv viņu visos Garčena Rinpočes centros Eiropā. Savu bagātīgo zināšanu krājumu Cerings Rinpoče guva un vairoja, ilgus gadus pavadīdams nošķirtībā. Lamas Ceringa Rinpočes budisma filozofijas zināšanas, meditācijas prasmes un unikālās īpašības ir atzinis Drikung Kagju pārmantojamības līnijas galva Viņa Svētība Drikung Kjabgons Čecangs Rinpoče un citi lieli skolotāji. Pamatojoties uz seno mācību un praksi, aplūkosim īpaši svarīgus momentus. Lekcijas norit draudzīgā gaisotnē, taču ievērojot visus budisma prakses elementus. Šīs mācības piedāvā lielisku iespēju gan iepazīties ar budisma filozofiju un analītisko praksi, gan spēcināt sevi šajā ceļā un kāpināt savu pieredzi.


Apsveikums ar Tibetiešu jauno gaduAtbalstiet draudzes aktivitātes

Draugi!

Latvijas Drikung Kagju draudze pastāv kopš deviņdesmito gadu beigām. 2018. gadā oficiālajai organizācijai ir piešķirta pastāvīgā reģistrācija. Oficiālo nosaukumu – Riga Drikung Ngaden Čoling (Piecu iejomu Mahāmudras (Ngaden Čoling) prieka kalns (Riga)) – dāvāja garīgais dibinātājs Končogs Nubpa Rinpoče. 2015. gadā draudze ieguva sabiedriskā labuma organizācijas statusu, tāpēc valsts daļu ziedoto līdzekļu ņem vērā un atmaksā. Kopš 2012. gada draudze uztur meditācijas un budisma kultūras centru Riga Drikung (Rīgā Tērbatas ielā 74).


Savā darbībā mēs tiecamies  līdzsvarot mācības un retrītus un ikdienas prakses. Mēs aicinām patiesus meditācijas un teorētisko zināšanu meistarus, palīdzam rīkot lielus pasākumus, arī Viņa Svētības Dalailamas mācības.

Pati kopiena tēriņus neprasa, taču centra uzturēšana ir saistīta ar konkrētiem regulāriem izdevumiem (nomas nauda, komunālie maksājumi, bankas pakalpojumu un administrēšanas izmaksas). Izdevumus prasa arī mācību un retrītu rīkošana. Visa šiem mērķiem iegūtā summa tiek izlietota izdevumu segšanai, ziedojumam skolotājam, tulkam, un ziedojumiem mūsu kopienas mūkiem. Visi mūsu rīkotie pasākumi ir bezpeļņas. Kaut arī kopiena negūst ienākumus no mācībām, un tai nav sponsora, visas ikdienas prakses centrā ir par brīvu.


Tiecoties saglabāt rosību savā darbībā un saprātīgi sakārtot izdevumus, Latvijas Drikung draudze cenšas kārtējos izdevumus segt no biedru naudas iemaksām un labprātīgiem ziedojumiem. Draudze nepieturas pie kārtības, kad regulāri tiek ziedotas konkrētas summas – tikai mudina būt aktīviem jebkurā veidā. Saskatot, ka draudzes aktivitāšu uzturēšana saskan ar personīgo sešu pilnību praksi, aicinām visus, kam tas rūp, atbalstīt centra darbīgumu ar ziedojumiem / biedra naudu un piedalīšanos kopīgajās praksēs.


Draudze "RIGA DRIKUNG NGADEN CHOLING"

Reģistrācijas numurs: 40801051607

Konta Nr.: LV31HABA0551031866869

BIC/SWIFT kods: HABALV22


Visu labu vēlot,

jūsu Drikung komanda11. - 12. jūnijā Khenpo Taši Rinpoče

Draugi! Khenpo Taši turpinās sniegt skaidrojumu Valdnieka Džigtena Sumgona tekstam "Nolūka vienums".
Taši Khenpo Rinpoče - budisma filozofijas zinātājs, jogs un viens no pieredzes bagātajiem Mahāmudras praktizētājiem Drikung Kagju tradicijā.
DIENAS KĀRTĪBA:
11. jūnijs (pirmdiena) 19:00 - 21:00
12. jūnijs (otrdiena) 19:00 - 21:00
Ieteicams ziedojums vienai lekcijai - EUR 10,00;
Nāciet, pat ja ziedojumam naudas nepietiek. Tas nav šķērslis.

Sk. arī notikumu facebookā.
Khenpo Taši Rinpoče biogrāfija (krievu val.).
Iepriekšējo mācību spožie momenti.

2.-3. jūnijā Taivānas meistars Rinčens Dordže Rinpoče

Rituāls ilgam mūžam un kavēkļu pārvarējumam

2. - 3. jūnijā Latviju apmeklēs izcilais budisma meistars no Taivānas Rinčens Dordže Rinpoče, kurš ir sasniedzis augstu īstenojumu gan pasaulīgās lietās, gan garīgajā praksē. Skolotājs savieno īpašības, kas Rietums tiek uzskatītas par nesavienojamām – viņš ir Taivānā pazīstams darījumu cilvēks un filantrops, taču īpaši tiek godāts kā filozofijas un meditācijas meistars. Pateicoties  īstenojuma spēkam un praksēm, Rinčens Dordže Rinpoče spēj palīdzēt pat īpaši sarežģītos gadījumos. Skolotāja pieejai ir raksturīga rūpīga sagatavošanās un visās niansēs precīzs rituāls.


Norises vieta – "Baltic Beach Hotel, & SPA" Jūras iela 23/2, Jūrmala.

Vieta rezervējama pa tālr. 20030257. Maksa – 50-70 €.


Šajās divās dienās Rinpoče veiks īpašus rituālus, kas iznīcina karmiskos kavēkļus un piešķir enerģiju gan pasaulīgām lietām, gan garīgiem centieniem.

3. jūnija tiks rīkotas personālas audiences pie Rinpoče. Lai tiktu uz audienci ir nepieciešams iepriekš pierakstīties. Skaits ir stipri ierobežots.

Dalībniekiem ieteicams vismaz trīs dienas pirms rituāla atturēties no gaļas un zivju ēšanas.


2. jūnijā

10:00 - 12:00 Amitabas Buddas iesvētījums;

- kafijas pauze

14:00 - 16:00 Amitabas meditācijas mācības;


3. jūnijā

10:00 - 12:00 - Amitajusa rituāls;

- kafijas pauze

14:00 - 16:00 - Audiences.


Rinpoče ir ļoti punktuāls, lūgums nekavēt. Nokavējušie netiks ielaisti zālē.


Rinpoče biogrāfija.

17. un 18. martā - drupons Sangje Rinpoče

Draugi! Steidzam pastāstīt, ka 17. un 18. martā mūsu mīļais lama drupons Sangje Rinpoče dāvās ilga mūža un attīrīšanās dievības Ušnišavidžaijas (tib. Namgjalmas) mantras pārnesi un mācīs, kā šī mantra lietojama.
NAMGJALMAS MANTRA. Namgjalma ir ilga mūža un attīrīšanās dievība. Tās mantra nes neizmērojamu labumu. Ir sacīts, ka tās spēks ir tik liels, ka katrs to izdzirdējušais vairs nekad nepiedzims no dzemdes. Dzīvnieki, to dzirdējuši, vairs nekad nepārdzims zemākās pasaulēs.
Ir kāds stāsts no Šākjamuni Budas laikiem:
Garčens Rinpoče sacīja, ka Namgjalma un Baltā Tāra būtībā ir viena dievība, un Namgjalma ir īpaši spēcīga. Rinpoče teica, ka Namgjalma sargā no astoņām bailēm un no pārdzimšanas zemākajās pasaulēs, un tās mantras skandēšana nes lielu labumu, jo sargā mūs gan šajā, gan turpmākajās dzīvēs. Namgjalma mājo uz Budas ušnišas, tāpēc sanskritā tās vārds ir Ušnišavidžaija.
Sesijas notiks no pulksten 12:00 līdz 17:00 ar diviem pārtraukumiem.
Ieteicamais ziedojums 10 eiro par vienu dienu.

Nupa Rinpoče: Pamācības vecai sievietei (meistars Gambopa)

Dakpo Dordže sākumā apciemoja godājamo Milarepu, un tad devās uz Vei Ga, Šannanā. Šī retrīta laikā Dakpo Rinpočem palīdzēja labdare – veca sieviņa, sirmmāmiņa. Viņa gādāja par ēdienu, dzērienu un citām nepieciešamām lietām. Vēlāk Dakpo Rinpoče iemācīja vecajai mātei kādu vizualizācijas veidu. Kā tas saucās? To nodēvēja par “Norādījumiem Vecajai Sieviņai”, jo tie tika doti vecai sieviņai. Šīs metodes pieraksts aizņem tikai vienu lappusi. Un tajā Dakpo Rinpoče teic: “Mums visiem ir prāts. Mēs domājam: gribas ēst, gribas darīt to un šito – mūsu prātā rosās milzum daudz domu”. Dakpo Rinpoče Vecajai sieviņai mācīja: atbrīvo prātu. Izbeidz domāt par šo vai citu ārēju lietu. Veco sieviņ, ieskaties sevī, raugies, kāds ir tavs prāts. Prātam piemīt skaidri zinoša apjēgsme. Lai būtu, kas būdams, – prāts zina. Ausis spēj dzirdēt, lai kāda ir skaņa. Acis spēj redzēt, lai kāda ir forma. Tā ir tāda skaidra zināšana. Un to sauc par “prāta starojumu”. Prāta būtība ir starojums. Turpinājums...

16. februārī - Tsogs par godu Tibetas Jaunajam gadam

Draugi! Par godu Tibetas Jaunajam gadam, aicinam Js 16. februārī, plkst. 19:00 uz Tsogu un Ači sang piedāvājuma praksēm. Šī diena īpaši labvēlīga praksei. Karmiskais rezultāts vairākkārtgi palielinās. Ieeja par brīvu. Paņemiet līdzi kaut ko mielastam, kas Jums patīk pašiem. Gaidam Jūs pēc adreses Tērbatas 74, Rīga. www.drikung.lv

Jaunā gada novēlējumi no Viņa Svētības Drikung Kjabgona Četsanga Rinpoče

Lai arī daudzviet pasaulē notiek kari un vides krīzes,dažādām reliģijām un pasaules reģioniem piederīgi cilvēki mīlestībā un līdzcietībā spēj nest mieru mūsu pasaulei, viest mūsu sabiedrībā stabilitāti, vairot harmoniju mūsu ģimenē un raisīt laimi mūsu prātā. Par to ir atbildīgs katrs no mums. Ir ļoti svarīgi, ka darām visu, kas mūsu spēkos, lai briedinātu mīlestību un līdzcietību, un lai mūsu lūgšanas ir patiesas. Sākoties 2018. gadam, katram novēlu veselību, laimi un labklājību. Taši delek.

– Viņa Svētība Drikung Kjabgons Tinlejs Lhundups

31. janvārī – 5. februārī, Avalokitešvaras iesvētība un retrīts kopā ar Lamu Tseringu Rinpoče.

PRECIZĒTS 31.01.17!
PRECIZĒTS 30.01.17!
Draugi! Esam priecīgi uzaicināt Jūs uz mācībām un retrītu ar lamu Ceringu Rinpoči.

Kopā ar lamu vēlamies rīkot retrītu (prakse nošķirtībā no ikdienas vides), maksimāli pietuvinātu drubčenam.

Drubčens ir kolektīva prakse, kas var turpināties vairāku stundu garumā. Šādu intensīvu prakšu mērķis ir, piemēram, uzkrāt lielu daudzumu mantru un radīt prakses strauju rezultātu, pateicoties daudziem vienota procesa dalībniekiem. Tā top ļoti spēcīgs svētības lauks, un līdz ar to strauji tiek sasniegts prakses rezultāts.

Avalokitešvara ir buda bodhisatvas formā, visu budu bezgalīgās līdzcietības iemiesojums. Saskaņā ar Mahājānas mācību Avalokitešvara ir bodhisatva, kurš deva solījumu uzklausīt visu ar budas dabu apveltīto būtņu lūgšanas, kas vērsušās pie viņa ciešanu brīžos, pats atsacīdamies no savas budas dabas būtības īstenojuma, līdz ir palīdzējis katrai būtnei sasniegt nirvānu. Viena no Avalokitešvaras galvenajām zīmēm ir sešzilbju mantra Om Mani Padme Hūm.

Drupons Cerings Rinpoče ir ieguvis tradicionālo mūka izglītību Gargona klosterī Tibetā un turpinājis mācības Indijā; viņam ir retrīta un altāra meistara grāds; saskaņā ar tradīciju lama ir pavadījis trīs gadus nošķirtībā, kad praktizēja Piecdaivu Mahāmudru un Sešas Nāropas Jogas. Tāpat kā Garčens Rinpoče lama Cerings Rinpoče praktizē dzogčenu, un šo prakšu pārnese ir saņemta no Garčena Rinpočes skolotāja Khenpo Minsela. Lamas Ceringa Rinpočes īpašās spējas un sasniegumus budisma filozofijas un meditācijas jomā, kā arī unikālās personiskās īpašības ir iemantojušas līnijas galvas Viņa Svētības Drikung Kjabgona Čecanga Rinpočes un citu lielu skolotāju atzinību. 2009. gada oktobrī Garčens Rinpoče iecēla Druponu Ceringu Rinpoči par savu pārstāvi visos Garčena Rinpočes centros Eiropā.

Nodarbību programma:

31. janvārī, plkst. 19:00  Tsogs pēc Lama Čopa teksta. Šī diena īpaši labvēlīga praksei. Karmiskais rezultāts palielinās 1000000 reizes.
Ieeja par brīvu. Paņemiet līdzi kaut ko mielastam, kas Jums patīk pašiem.

01. februārī, plkst. 19:00  Publiskā ievadlekcija. Iesvētījuma izskaidrošana.
Tie, kuri vēlēsies, var pieņemt patvērumu trīs dārgumos.
Ieeja par brīvu.

02. februārī, plkst. 19:00 – Čenrezi (Avalokitešvaras) iesvētība (Tērbatas ielā 74, Rīgā).
21:00 – izbraukšana uz retrīta centru Vihāra
Lūdzam ņemt vērā. Gulēšanai Jums tiks nodrošināts tikai biezs jogas paklājiņš. Ieteicams paņemt līdzi spilvenu, guļammaisu, ja vajag pledu un ja nepieciešams otro paklājiņu. Ēdiens tiks nodrošināts (sk. ēdienkarti). Ja nepieciešams variet paņemt papildus našķus. 

03. februāri – retrīts (retrīta centrā Vihāra)

04. februārī – retrīts (retrīta centrā Vihāra)

05. februārī, plkst. 19:00 – norādījumi prakšu veikšanai (Tērbatas ielā 74)

Dalības maksa € 50.

Tiem, kas vēlas tikai saņemt iesvētību (2. februārī) vai noklausīties lekciju (5. februārī) arī būs iespēja to izdarīt. Ieteicamais ziedojums par vienu sesiju € 10.

Retrīta centrā Vihāra būs sarūpētas maltītes. Dalībniekiem būs pieejami paklājiņi meditācijai un miegam, pārējās guļamlietas jāņem līdzi pašiem.

Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, zvaniet pa tālr. 29252243.

Lai piedalītos, lūdzu, piesakieties iepriekš pa tālr. 29252243.

Lama Sangje Rinpoče

Lama Drupons Sangje Rinpoče

Anonss - 2018. g. marts

Šī gada mārtā Lama Sangje Rinpoče dāvinās mācības par šo muzikālo instrumentu izmantošanu praksēs.

15. janvārī Lama Drupons Sangje Rinpoče

Draugi, esam priecīgi paziņot, ka pie mums 15.01.18., plkst. 19:00 viesosies lama Drupons Sangje Rinpoče un pavadīs Džigtena Sumgona guru-jogu ar tsogu. Pasākums ir atklāts. Tiek aicināti visi interesenti. Tsogam atnēsiet kaut ko garšīgu.


2018.

19. - 25. oktobrī Džigtena Sumgona Drikung Kagju skolas pamatlicēja Mahaparinirvanas 800-gadumijas svīnības, Indijā

Šis unikālais notikums pulcēs visus Drikung Kagju galvenos skolotājus. Ieteicam nepalaist garām šo vērtīgo iespēju un pievienoties. Tiek plānots liels dalībnieku skaits, tāpēc ir zināmas grūtības ar biļešu, viesnīcu utt. rezervēšanu. Pieredzējuši ceļotāji gatavi padalīties ar pieredzi ar tiem, kas gribēs pievienoties svīnībam.
Sīkākas ziņas pa tālr. 28806681

Džigtena Sumgona Drikung Kagju skolas pamatlicēja Mahaparinirvanas 800-gadumijas svīnības notiks 19. - 25. oktobrī 2017. gadā Džnčublink klosterī Deradunā, Indijā.

Ar pasākuma programmu var iepazīties šeit: http://jigtensumgon800th.com/index.php/the-event

Ja nolemsiet pievienoties svīnībām ir nepieciešams reģistrēties oficiālajā mājas lapā: http://jigtensumgon800th.com/index.php/registration


Fotoes from His Holiness Dalai Lama teachings


Dalailama Rīgā, 2017

Rīga, 2017.g. Kamalašilas "Apceres pakāpes" (sanskr. Bhvanakrama) un Dže Tsonkapas "Īsais Lamrim" (tib. lamrim dudon).
Video:

Fotoes from Kenchen Rinpoche teachings


BUDDHA FEST - 07. - 10. septembrī - Augstākās būtības vadžras runa, Khenčens Končogs Rinpoče

PRECIZĒTS 05.09.17

​BUDDHA FEST (veltīts Džigtena Sumgona Parinirvanas 800-gadei)


07. - 10. septembrī Khenčens Končogs Rinpoče dāvās mācības par Džigtena Sumgona tekstu “Augstākās būtības vadžras runa”, un tās ir veltītas Piecu Posmu Mahāmudras Ceļam.

Programma:
07. septembrī – 19:00 - 21:30;
08. septembrī – 19:00 - 21:30;
09. septembrī
11:00 - 13:00 (ar pārtraukumu)
15:00 - 18:00 (ar pārtraukumu)
10. septembrī
11:00 - 13:00 (ar pārtraukumu)
15:00 - 18:00 (ar pārtraukumu)

Mācības notiks Rīgā, Tērbatas ielā 74
Papildu informācija pa tālr. 29252243
Ieeja par ziedojumiem. Rekomendēts ziedojums - 5 euro / sesija.

11. septembrī plkst. 12:45 Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte (Visvalža iela 4a, Rīgarīko semināru, veltītu Džigtena Sumgona 800-gadei, “Dharma - mirdzošs garīgās un intelektuālās iedvesmas avots”. Khenčens Končogs Rinpoče pieņēma uzaicinājumu piedalīties seminārā, kurā viņš uzstāsies 13:00 – 13:40 ar lekciju par Džigtenu Sumgonu. Seminārā piedalīsies arī Geshe Thubten Wangchen (Spānija), Prof.Thupten Chashab (Polija), Prof.Mart Laanemets (Igaunija), Prof.Vladimir Korobov (Lietuva), Prof.Bil Karelis (ASV), writer and journalist Roy Strider (Igaunija), Dr.Elizabete Taivane (Latvija), Bhikshu Aleksejs Psenovs (Latvija), Asoc.Prof. Agita Baltgalve (Latvija), Ani Margarita Putniņa (Latvija).

Fotoes His Holiness Chetsang Rinpoche teachings


BUDDHA FEST - 25. - 30. augustā Gyalva Drikungpa Četsangs Rinpoče

PRECIZĒJUMS!

​BUDDHA FEST (veltīts Džigtena Sumgona Parinirvanas 800-gadei)

Priecājamies darīt zināmu, ka Latvijā viesosies Drikung Kagju skolas galva Viņa Svētība Drikung Kjabgons Čecangs Rinpoče. Vizīte ir veltīta Drikung Kagju skolas dibinātāja Džigtena Sumgona parinirvānas astoņsimtgadei. Lai sniegtu atbalstu praktizētājiem, šai atceres gadskārtai veltītas mācības Viņa Svētība sniedz budisma centros visā pasaulē.

30. augustā - Viņa Svētība Drikung Kjabgons Četsanga Rinpoče

Temāts: Lielā Drikung Phova. Patvēruma solījumu dāvāšana.
Organizētājs: Riga Drikung Ngaden Choling
Vieta: Tērbatas 74, Rīga
Papildu informācija pa tālr. 29252243
Ieeja par brīva apmēra ziedojumu.


29. augustā - Viņa Svētība Drikung Kjabgons Četsanga Rinpoče
Temāts: Džigtena Sumgona dzīve un mācība.
Organizētājs: Riga Drikung Ngaden Choling
Vieta: Tērbatas 74, Rīga
Papildu informācija pa tālr. 29252243
Ieeja par brīva apmēra ziedojumu.


26. - 27. augustā - Viņa Svētība Drikung Kjabgons Četsanga Rinpoče
Temāts: Lielā esences mācība par bodhičitu. Viņa Svētība dāvās arī Bodhisatvas solījumus.
Organizētājs: Sorig
Vieta: Miera pagoda

24. - 25. augustā - Viņa Svētība Drikung Kjabgons Četsanga Rinpoče
Temāts: Atveseļošanās un attīrīšanās metodes ar vizualzācijas palīdzību, aprakstītas Nubpa Rinpočes sastādītajā grāmatā pēc Džigtena Sumgona mācībām.
Organizētājs: Eiropas tibetiešu medicīnas un jogas akadēmija
Vieta: Jamzeling temple, Baltezers


22. augustā - Viņa Svētības Drikung Kjabgona Četsanga Rinpoče vizīte uz Lietuvu


18. - 21. augustā - Viņa Svētības Drikung Kjabgona Četsanga Rinpoče vizīte uz Igauniju

Fotoes from Drikung Terton Rinpoche teachings


BUDDHA FEST 26. - 27. augustā Drikung Tertons Rinpoče

PRECIZĒTS 21.08.17


Draugi! Pirmoreiz Latviju apmeklēs Drikung Tertons Rinpoče un nodos mācību par Sarkanās
Tāras praksi. Tertons Rinpoče ir Drikung līnijas Tertona Osel Dordže Rinpočes inkarnācija, kā arī
Drikung Sarkanās Tāras mācības turētājs.
Tertons Osel Dordže Rinpoče bija plaši pazīstams kā viens no lielākajiem Guru Rinpočes paslēpto termu (Dharmas
dārgumu) atklājējiem 20.gadsimtā. Viņš bija kā skolotājs, tā arī māceklis Džamjangam Khjentse
Čokji Lodro. Viņa termu atklājumi iekļauj Sarkanās Tāras praksi, kuru Tertons Osel Dordže
Rinpoče nodeva Lamčenam Gjalpo Rinpoče.

26. augustā
11.00 – 13.00 (ar pārtraukumu)
15.00 – 18.00 (ar pārtraukumu)
27. augustā
11.00 – 13.00 (ar pārtraukumu)
15.00 – 18.00 (ar pārtraukumu)

Papildus info par Rinpoče sk. FB vietnē.
Mācības notiks Rīgā, Tērbatas ielā 74
Papildu informācija pa tālr. 29252243
Ieeja par ziedojumiem, atkarībā no Jūsu iespējām.

14. - 16. jūlijā ievads meditācijā un prakse

Draugi, esam priecīgi Jūs uzaicināt retrītā, ko vadīs Igors Lopatins. Tā būs pieredzējuša praktiķa meistarklase, un tēma – ievads un prakse meditācijā (šamatha vipasana). Igors pieredzes bagātāko skolotāju un druponu (audzinātājs retrītā) vadībā astoņus gadus ir pavadījis nošķirtībā Himalajos. Igora prakse daudzu gadu garumā ir guvusi skolotāju atzinību, un viņam ir dāvāts lamas statuss un tiesības mācīt. Igora bagātā pieredze, viņa teorētiskās zināšanas un brīvā komunikācija dos iespēju dziļāk izprast mācīto, dalīties savā pieredzē un uzzināt, kādi ir vispārēji un individuāli ieteikumi. Ceram, ka draudzīgā atmosfēra, iespēja apspriest prakses un filosofijas nianses ļaus iegūt vērtīgu pieredzi un pilnveidot Jūsu pašu praksi.

Retrīts notiks 14. - 16 jūlijā meditācijas centrā “Vihāra”. Sīkāk var uzzināt www.vihara.lv

Norise:

14.07.2017.
- 19:00 - Izvietošanas.
19:00 - 21:00 - Ievada lekcija un meditācija.
21:00 - Vakariņas. Tēja. Atpūta.
15.07.2017.
06:30 - Mošanās.

15.07.2017.
07:00 - 09:00 - 1. sesija;
09:00 - 10:00 - Brokastis;
10:00 - 12:00 - 2. sesija;
12:00 - 14:00 - Pusdienas. Atpūta;
14:00 - 16:00 - 3. sesija;
16:00 - 17:00 - Tēja. Atpūta;
17:00 - 19:00 - 4. sesija;
19:00 - Vakariņas. Tēja. Pirts.

16.07.2017.
06:30 - Mošanās.
07:00 - 09:00 - 1. sesija;
09:00 - 10:00 - Brokastis;
10:00 - 12:00 - 2. sesija;
12:00 - 14:00 - Pusdienas. Atpūta;
14:00 - 16:00 - 3. sesija;
16:00 - 17:00 - Tēja. Atpūta;
17:00 - 19:00 - 4. sesija;
19:00 - Vakariņas. Tēja. Izbraukšana.

Maksa 50.00 €

Dalībnieku skaits ir ierobežots – 20 – tāpēc steidziet pieteikties. Tālrunis reģistrācijai 2925243, e-pasts info@drikung.lv

03. - 06. mācības ar skolotāju Kunsangu Rinpoče

PASĀKUMS IR ATCELTS.

Aicinām uz nodarbībām ar pieredzējušo lamu Kunsangu Rinpoči, kurš, balstoties uz tibetiešu Calung sistēmu, ievadīs elpošanas vingrinājumos, izskaidros, kā strādāt ar čakrām un enerģiju. Nodarbību tēmas:
- pamata zināšanas par kanāliem, čakrām un enerģiju;
- pamata vingrinājumi, kas pamodina čakras;
pamata vingrinājumi, kas harmonizē vēja, uguns, ūdens un zemes enerģiju;
pamata elpošanas vingrinājumi.
Sīkākas ziņas pa tālr. 29252243

Retrīts ar Igoru Lopatinu

Aicinām pievienoties šamathas un vipašjanas retrītam ar pieredzējušu jogu Igoru Lopatinu (Kunčogs Trinle). Var pieteikties pa tālr. 29252243

PRECIZĒTS! 5.-7. maijā, MĀCĪBAS AR DRUPONU LAMU SANGJE RINPOČI

5.-7. jūnijā aicinām uz budistu mācībām ar Druponu (meditācijas meistāru) Lamu Sangje Rinpoče.

Piektdien, 05.05. - 18:00;
Sestdien, 06.05. - 12:00 - 14:00;
Sestdien, 06.05. - 15:30 - 18:00;
Svētdien, 07.05. - 12:00 - 15:00 - pranajamas meditācijas, kas ārstē 100 slimības
Svētdien, 07.05. - atcelts

Adrese: Tērbatas iela 74, Rīga.
Mācību temats ir atklāts.
Ieteicams ziedojums - € 5,00 / dienā.

Par ko runā budisti

Draugi, esam nodomājuši sarīkot tikšanās, un pie tējas tases brīvā gaisotnē 
raisītu sarunas par dažādiem Budas mācības aspektiem. Lai šādas kopā sanākšanas būtu interesantas un daudzpusīgas, esam uzaicinājuši dažādu budisma virzienu (Teravāda, Mahājāna, Dzen, Dzogčen) pārstāvjus.
IEEJA BRĪVA

26. aprīlīб 19:00 – Jurijs Panteļejevs
Pratītjasamutpāda – Budas mācība par mijatkarību
10. maijā, 19:00 – Aleksandrs Rakuts
Ceļa trīs pamati
24. maijā, 19:00 – Žanna Jeļisejeva
Apzinātības prakse Dzen kontekstā
7. jūnijā, 19:00 – Viktorija Paukova
Bardo Todol (Tibetas mirušo grāmata). Tantriskā mācība par pārdzimšanu.
14 jūnijā, 19:00 - Ifo (papildināts)
Čaņ budisma mūķenes pieredze
21. jūnijā, 19:00 – Vladimirs Stepanovs
Augstākā Pilnība jeb Dzogčen

Pierakstīties dalībai var šeit.

The 800th Commemoration of Lord Jigten Sumgon's Maha Parinirvana

This year marks a special year, we will be celebrating the 800th Commemoration of Lord Jigten Sumgon’s Maha Parinirvana. This commemoration is of utmost importance to the followers in order to establish a firm inspiration and strengthen faith in following the steps on the path of liberation.

It is His Holiness The 37th Drikung Kyabgon Trinley Lhundrup's strong wish that at least 75%-80% of worldwide Drikung Kagyu followers participate this grand, once in a life time, the 800th Commemoration of Lord Jigten Sumgon's Maha Parinirvana.


Lobsang Tenpa, Riga, 2017


Ieraksti no semināra ar Lobsangu Tenpu

Audio ieraksti (krievu val.):
Piektdien, 14.04.2017.g. - 19:00 - 21:00, ieraksts;
Sestdien, 15.04.2017.g. - 11:00 - 12:30, ieraksts;
Sestdien, 15.04.2017.g. - 14:00 - 17:00, ieraksts_1, ieraksts_2;
Svētdien, 16.04.2017.g. - 11:00 - 12:30, ieraksts;
Svētdien, 16.04.2-17.g. - 14:00 - 17:00, ieraksts_1, ieraksts_2.
Semināra materiāli ir pieejami šeit (krievu val.)

14.–16. aprīlī Lobsangs Tenpa

Draugi, esam priecīgi darīt zināmu, ka gaidām ierodamies Lobsangu Tenpu, kurš mācīs prāta nomierināšanas un patiesās realitātes dabas apjēgsmes meditatīvās prakses, kas balstītas 4. Pančenlamas Lobsanga Čokji Gjalcena (1570–1662) Mahāmudras mācībā. Pierakstīties mācībām var Facebook lapā.

Piektdien, 14.04.2017.g. - 19:00 - 21:00
Sestdien, 15.04.2017.g. - 11:00 - 12:30
Sestdien, 15.04.2017.g. - 14:00 - 17:00
Svētdien, 16.04.2017.g. - 11:00 - 12:30
Svētdien, 16.04.2-17.g. - 14:00 - 17:00

Vieta: Tērbatas iela 74, Rīga
Papildus info: 37129444576
Ieeja par ziedojumu.

Lobsangs Tenpa (Mihails Morozovs) ir tibetiešu tradīcijas budistu mūks, skolotājs, kuram piemīt spēja skaidri un saprotami izklāstīt Budas mācības būtiskos aspekts gan Mācības sekotājiem, gan interesentiem.

Lobsangs Tenpa tika iesvētīts mūka kārtā 2013. gada martā. Viņš ir dzimis Maskavā, beidzis Starptautisko Attiecību Institūta starptautisko attiecību fakultāti, mācījies Indijā, Nepālā un vairākās Eiropas valstīs. Lielbritānijā viņš gadu studēja laicīgo apzinātības prakšu metodiku. Pašreiz strādā Kontemplatīvo Pētījumu Fondā, kur tulko tekstus, sagatavo publikācijas un māca, kā praktizēt apzinātību.
“Attiecībā uz pašām pamatmetodēm, kaut ir liels daudzums veidu, kā apliecināt mahāmudru, pamatojoties uz iedalījumu sūtrās un tantrā, to vidū izceļas divi. Otrais ir lielās svētlaimes pilnais skaidrās gaismas prāts, kas nācis izpaudumā caur tādām smalkām prasmēm, kā iekļūšana smalkā vadžras ķermeņa sākotnes punktos utt. Sarahas, Nāgārdžunas, Nāropas un Maitrīpas tradīcijas mahāmudra ir Mahāsidhu Septiņos tekstos un [Trīs] pamata sējumos sniegtā anutarajogas tantras būtība. Ar pirmo metodi ir domāta īpaša meditācija uz tukšumu, kā tas tieši parādīts plašajās, vidējās un īsajās [Pradžņāpāramitas] sūtrās. Visaugstāk realizētais Ārja Nāgārdžuna apliecināja: Nav neviena cita ceļa, kas vestu prātu uz atbrīvi. Šeit es sniegšu padomus par mahāmudru, kas saskan ar viņa iecerēm un izklāstīšu atbilstošus pārmantošanas līnijas meistaru skaidrojumus, viņu aprakstītās metodes, kas ved uz tiešu prāta apjēgsmi.” (Lobsangs Čokji Gjalcens)

Bildes no Bila Karelisa lekcijas, Aprīlis 2017.


Ieraksts ar Bila Karelisa mācībām (angļu valodā, ar tulkojumu krievu valodā)

Audio ieraksts ir pieejams šeit.
Dudžoma Rinpoče teksts ir pieeajms šeit (angļu val.).

04. aprīlī plkst. 19:00 publiska diskusija “Tukšums un Līdzjūtība” ar Bilu Kareli

Visas Mahajānas skolas piekrīt tam, ka tukšums un līdzjūtība apvienojas kopīgā izpratnē. Budhas mācība ir piesātināta ar skaidru tukšuma izpratni un līdzjūtību. Šajā publiskajā diskusijā, Karela k-gs apspriedīs secīgās ceļa izpratnes posmus līdz pat tukšuma jēdziena izpratnei un līdzjūtības trim pakāpēm, tā izsmalcinātībā. Mācības notiks angļu valodà ar tulkojumu uz krievu valodu.

“Tukšums un Līdzjūtība”
Publiska diskusija ar Bilu Kareli
Otrdien 04. aprīlī plkst. 19:00 
Tērbatas ielā 74, Rīga
"Riga Drikung Ngaden Choling"
Ieteicamais ziedojums: EUR 7.

Bils Karelis (Bill Karelis) ir dzimis Bostonā, Amerikas Savienotajās Valstīs, un ieguvis izglītību Hārvardā, kuru absolvējis 1969. gadā, saņemot izcilo Phi Beta Kappa goda rakstu. Daudzus gadus viņš darbojās uzņēmējdarbībā, un paralēli studēja pie dižiem meditācijas meistariem un skolotājiem no Tibetas. Viņš ir pasniedzis dharmas mācību vairāk kā 20 valstīs un 100 cietumos.
Viņa pirmā grāmata, “Dzīvot pilnvērtūgu dzīvi: rodot saprātu un labumu neprognozējamajā” (“Living Life Fully: Finding Sanity and Goodness in the Unpredictable”) tika izdota 2013. gadā un otrā – “Ķā sniega lauva tā pirmatnīgumā: pamata labestības taka”( “Like a Snow Lion in Its Prime: the Path of Basic Goodness”) tiks izdotas 2017. gada jūnijā. Viņš bauda kaligrāfijas mākslas diciplīnu, dzeju un fotogrāfiju, un kopā ar sievu Brigitu mitinās Bolderā, Kolorādo.

Papildus informācija: m.t. 28290739


2017.

Lūgšana piedāvājot gaismekli

Ziemas laikā, kad uz ielas ir tumši un gribas biežāk iedēgt sveces, ir rekomendēts lasīt "Lūgšanu, piedāvājot gaismekli", kuru sastādīja Atīša Dīpamakra
Sk. tekstu: latviešu, krievu, angļu valodās.

Mantru skandēšana

Mantrojot, ir ļoti svarīgi turēt prātu vienvirzītu, neļaut, lai to dara nemierīgu traucējošas domas. Ilgstoši mantrojot, prakse kļūst nepārtraukta. Ja prāts ir nefokusēts, tad vienalga, cik mantru būsi noskaitījis, būs ļoti grūti sasniegt vēlamo mērķi, ja nu vienīgi nedaudz ies mazumā verbālie aptumšojumi. Lielais guru Padmasambhava teica: Skaitot mantras, koncentrējies, nenovirzies. Ja neesi fokusējies, vari mantrot kaut eoniem ilgi, nekāda rezultāta nebūs. Arī malām (lūgšanu krellēm), ko izmantojat skaitīšanai, jābūt īpašām. Par tām otrais Buda, Padmasambhava, sacīja... sk. vairāk...

Khenpo Taši Rinpoče mācības, Rīga, XII.2016


16. - 18. decembrī Khenpo Taši Rinpoče

Draugi! Pēc spožajām mācībām 2015. gadā, kuras ar savu dziļumu atstāja lielu iespaidu, Khenpo Taši Rinpoče pieņēma mūsu aicinājumu un decembrī dāvinās mācības. Khenpo Taši turpinās sniegt skaidrojumu Valdnieka Džigtena Sumgona tekstam "Nolūka vienums".
Taši Khenpo Rinpoče - budisma filozofijas zinātājs, jogs un viens no pieredzes bagātajiem Mahāmudras praktizētājiem Drikung Kagju tradicijā.
DIENAS KĀRTĪBA:
16. decembris (piektd.) 19:00 - 21:00
17. decembris (sestd.) 10:00 - 12:00, 14:00 - 17:00
18. decembris (svētd.) 10:00 - 12:00, 14:00 - 17:00
Ieteicams ziedojums:
Vienai lekcijai - EUR 10,00;
Visām lekcijām - EUR 40,00.
Nāciet, pat ja ziedojumam naudas nepietiek. Tas nav šķērslis.

Sk. arī notikumu facebookā (kriev. valodā).
Khenpo Taši Rinpoče biogrāfija (krievu val.).
Iepriekšējo mācību spožie momenti.

Patrul Rinpoche, Rīga, XI.2016


18. - 20. novembrī PATRULS RINPOČE

Draugi! Patrula Rinpočes Latvijas centrs un Riga Drikung Ngaden Čoling kopiena 18.–20. novembrī aicina uz mācībām, kuras sniegs viens no pasaulē pazīstamākajiem Tibetas budisma skolotājiem, mūsu sirsnīgi mīlētais Dzogčens Ranjaks Patruls Rinpoče. Viņš mums dāvās mācību saskaņā ar Pirmā Dza Patrula Rinpočes tekstu "Spoži mirdzošā saule" (teksts angļu valodā, teksts latviešu valodā).

Šis teksts soli pa solim ievada meditācijā atbilstoši Mahājānas klasiskajam Šāntidevas tekstam Bodhičarjāvatāra. Tas ietver meditāciju uz bodhičitas (apskaidrota prāta) raisīšanu, septiņrindu lūgšanu, kas ir labākais nopelnu uzkrāšanas veids; galvenos prāta treniņa veidus, sešu pāramitu (viņpus priekšstatiem aizvedošu darbību) praksi, palīdzīgu nosacījumu veidošanu un izvairīšanos no traucējošiem faktoriem, tāpat vērīguma pielietojumu, meditējot uz dažādiem objektiem.

Dzogčen Ranjaks Patruls Rinpoče ir Viņa Svētības Dalailamas, Viņa Svētības Mindroling Tričena Rinpočes un Viņa Svētības Dzogčena Rinpočes atzīts par diženā Pirmā Dza Patrula Rinpočes un Trešā Ranjaka Patrula Rinpočes patiesu reinkarnāciju jeb tulku.

Dzogčena klosterī, kur Patruls Rinpoče iestājās četrpadsmit gadu vecumā, izdaudzinātā neprātīgā vieduma lamas Drukpas Kunles atdzimums Čoktruls Drukpa Kučungs Rinpoče viņu iesvētīja mūka kārtā un vēlāk sniedza neskaitāmas mācības un transmisijas. Dzogčena klosterī viņš pavadīja sešus gadus, apgūdams un praktizēdams dziedāšanu, sakrālās dejas, mūziku, zīmēšanu, mandalu un tormu veidošanu, mantru skandēšanu, līdz visas prasmes sasniedza pilnību.

Studijas turpinājās Dzogčena Šrī Singhas universitātē; tur daudzi lieli skolotāji dāvāja viņam dziļo un neaptveramo Budas mācības dārgumu, noslēgumā piešķirot khenpo un dordže lobpona grādu.

Dzogčens Ranjaks Dza Patruls Rinpoče kļuva īpaši pazīstams ar phovas transmisijām, kurās vienmēr piedalās daudz pasaulīgu ļaužu un mūku.

Pirmais Patruls Rinpoče ir dzimis 1807. gadā Dzačukā, Khamas novadā, un Dodrubčens Džigme Osers viņu atpazina kā Čenrezi un Šāntidevas emanāciju. Universitātē viņš studēja sūtras un tantras, iegūdams augstākos grādus; viņš kļuva par lielu zinātnieku un skolotāju, kuram īpaša saikne ar Dzogčen Longčen Ņingtik mācībām, kuras nodeva viņa sirds skolotājs Džigme Ģalve Ņugu, viens no trim Džigme – dižajiem Ņingtik pārmantojamības līnijas turētāja Džigme Lingpas mācekļiem, un Sestais Dzogčens Rinpoče Minģurs Namke Dordže.

Pirmais Patruls Rinpoče ir sarakstījis daudz tekstu, arī slaveno Kunsang Lame Šalung (Mana nevainojamā skolotāja vārdi) – ļoti skaidru un iedvesmojošu ievadījumu Dzogčenā. Nerimstoši klaiņodams, vienmēr bez jebkā, kas viņam piederētu, bez sava klostera, bieži neizpauzdams savu vārdu, viņš mācīja savā neatkārtojamajā un pievilcīgajā stilā, pieskaņojot to klausītāju spējām.

18.11. piektdien, 18:30 – 21:30 mācība tiek dāvāta bez maksas.

19.11. sestdien, 09:00 – 12:00 un 14:00 – 17:00 ieteicamā summa par vienas dienas mācībām ir 15€*

20.11. svētdien, 09:00 – 12:00 un 14:00 – 17:00 ieteicamā summa par vienas dienas mācībām ir 15€*Ziedojuma lielums atkarīgs tikai no jūsu vēlmes un iespējām.

24 - 26 oktobrī, 2016. Lama Drupons Sangje Rinpoče

24-26 oktobrī pie mums viesosies Lama Drupons Sangje Rinpoče
24.10. - 18:30 Pirmdien - Budas Vadžasatvas prakse. Paskaidrošana un kopīga izpildīšana.
25.10. - 20:30 Otrdien - Zaļas Taras prakse. Paskaidrošana un kopīga izpildīšana.
26.10. - 18:30 Trešdien - Guru jogas Lama Čopas prakse.  Paskaidrošana un kopīga izpildīšana.

Rekomendēts ziedojums - 20 eur par trīs vakariem.Bildes no Lamčena Rinpoče mācībām


2016. gada 06.- 11. jūnijs Lamčens Gjalpo Rinpoče

PRECIZĒJUMI.
Draugi! Esam bezgala priecīgi darīt jums zināmu, ka pie mums viesosies Lamčens Gjalpo Rinpoče. Notiks Avalokitešvaras mācības un iniciācijas, būs arī privātas audiences. Avalokitešvaras (Čenrezi) prakse ir īpaša metode, lai pilnīgotu līdzcietību un citas apskaidrota prāta īpašības. Ar prakses tekstu varat iepazīties šeit.
Iepriekš Rinpoče Latvijā bija 2015. gada Jāņos, kad dāvāja mums ļoti dziļās Čod prakses mācības un arī tiešu ievadīšanu prāta dabā. Rinpočes dāsnais vēlīgums vairoja mājību un draudzīgumu.

Šogad viena daļa mācības notiks Rīgas centrā, Riga Drikung Ngaden Choling meditācijas centrā Tērbatas ielā 74, un otra daļa (brīvdienās) – Vihāras retrīta centrā (kā nokļūt). Audiences notiks Rīgā, Tērbatas ielā 74.

Mācību programma:
06.07.2016. Drikung centrā Rīgā, Tērbatas ielā 74
19:00 - 21:00 – Avalokitešvaras iniciācija
07.07.2016. Drikung centrā Rīgā, Tērbatas ielā 74
19:00 - 21:00 Avalokitešvaras mācības
08.07.2016. Drikung centrā Rīgā, Tērbatas ielā 74
19:00 - 21:00 Avalokitešvaras mācības
09.07.2016. Drikung centrā Rīgā, Tērbatas ielā 74. centrs Vihāra (kā nokļūt)
10:00 - 12:00 – Avalokitešvaras prakse
14:00 - 17:00 – Avalokitešvaras prakses skaidrojums
09.07.2016. Drikung centrā Rīgā, Tērbatas ielā 74. centrs Vihāra (kā nokļūt)
10:00 - 12:00 – Avalokitešvaras prakse
14:00 - 17:00 – Avalokitešvaras prakses skaidrojums
Maksa:
Viena sesija - €10,00.
Pilns kurss - € 50,00

AUDIENCES (Rīgā, Tērbatas ielā 74). Ja Jums ir jautājumi saistībā ar praksi vai Jūs gribētu padomi ikdienas situācijā, aicinam pierakstīties audiecei pie skolotāja. Arī ir iespējams veikt MO zilēšanu. Lamčen Gjalpo Rinpoče ir ļoti vienreizējs meistārs, viens no tiem, kas deviņdesmito gadu sākumā sniedza pirmās Budisma mācības Latvijā. Rinpočes īso biogrāfiju sk. šeit (krievu valodā).
Tulkojums: tiks nodrošināts tulkojums no tibetiešu valodas latviešu/kriesu valodās.

Laiks:
06.07.2016 - 14:00 - 15:00
07.07.2016 - 14:00 - 17:30
08.07.2016 - 14:00 - 17:30
11.07.2016 - 14:00 - 17:30
Ieteicams ziedojums - € 30,00. Fiksētas maksas nav. Bet pēc tradicijas, audiences laikā lamam tiek dots ziedojums. Tā apmēru noteiciet Jūs paši, lai tas nebūtu parāk mazs vai liels, bet ērts, atbilstoši Jūsu situācijai.

Mācības par sešām Naropas jogām ar Glenu Mulinu, 2016


6.-7. JŪNIJĀ, plkst. 19:00 - MĀCĪBAS AR DRUPONU LAMU SANGJE RINPOČI

6.-7. jūnijā, 19:00, aicinām uz budistu mācībām ar Druponu (meditācijas meistāru) Lamu Sangje Rinpoče.
Adrese: Tērbatas iela 74, Rīga.
Mācību temats ir atklāts.
Ieteicams ziedojums - € 5,00 / dienā.

PRECIZĒJUMS. 2016. GADA 16.-24. SEPTEMBRĪ PĒRTIĶA GADA MĀCĪBAS

Viņa Svētība Drikung Kagju tradīcijas galva Kjabgons Čecangs, Viņa Eminence Garčens Rinpoče, Augsti Godātais Lho Ontuls Rinpoče, Godātais Kenčens Končogs Gjalcens Rinpoče 2016. gada septembrī ieradīsies Šneverdingenē, sekojot Milarepas retrīta centra uzaicinājumam. Vizīte notiek sakarā ar Lielajām Pērtiķa Gada Mācībām, kas pazīstamas arī kā Lielā Drikung Phova.
Šis spēka dāvinājumu un mācību cikls balstās Drikung Kagju tradīcijā, kas turpinās kopš līnijas pamatlicēja Valdnieka Drikung Džigtena Sumgona (1143-1217) laikiem. Milarepas retrīta centrs kā mācību rīkotājs atrodas Viņa Svētības Drikung Kjabgona Čecanga un Viņa Eminence Garčena Rinpočes aizgādībā.

Programma:
16.09.2016.    Guru Rinpočes – miermīlīgā un bargā – spēka dāvinājums saskaņā ar Pema Lingpa tradīciju. Vada Viņa Svētība Drikung Kjabgons Čecangs.
17.09.2016.    Drikung Phova Čenmo vada Viņa Svētība Drikung Kjabgons Čecangs.
18.09.2016.    Mahākalas spēka dāvinājums. Vada Viņa Eminence Garčens Rinpoče.
19.09.2016.    Drikung Kagju Guru Jogas mācības. Vada Viņa Eminence. Garčens Rinpoče.
20.09.2016.    Zaļās Tāras spēka dāvinājums. Vada Augsti Godātais Lho Ontuls Rinpoče.
                        Septiņu aizstāvju mācība – Džigtena Sumgona Lūgšana Bhagvati Tārai. Vada Augsti Godātais Lho Ontuls Rinpoče.
21.09.2016.    Septiņu aizstāvju mācība – Džigtena Sumgona Lūgšana Bhagvati Tārai. Vada Augsti Godātais Lho Ontuls Rinpoče.
22.09.2016.    Mācības par budismu XXI gadsimtā. Vada Godātais Kenčens Končogs Gjalcens Rinpoče.
23.09.2016.    Mācības par budismu XXI gadsimtā. Vada Godātais Kenčens Končogs Gjalcens Rinpoče.
24.09.2016.    Tenšug ceremonija Viņa Svētībai Drikung Kjabgon Čecangam
Tenšug ceremonija Viņa Eminencei Garčenam Rinpočem viņa astoņdesmitajā dzimšanas dienā.
Papildus informāciju sk. bukletā: angļu valodā; tulkojumu latviešu valodā sk. šeit.

19.08.2016 – 03.09.2016 – PĒRTIĶA GADA MĀCĪBAS KRIEVIJĀ

PRECIZĒJUMS.
Esam priecīgi darīt zināmu, ka Drikung Kagju līnijas galva Viņa Svētība Drikung Kjabgons Čecangs šogad, pirmo reizi ārpus Indijas un Tibetas robežām ir piekritis sniegt vienu no būtiskākajiem Drikung Kagju līnijas mācību cikliem – Pērtiķa Gada Mācības, kas tradicionāli notiek reizi divpadsmit gados. Mācības notiks Maskavā, Sanktpēterburgā, Baikāla ezera Ogojas salā un Burjatijā.

MĀCĪBU SARAKSTS:
 19.08 – 21.08.2016Maskava, Centrālais Literātu Nams.
Dižie bodhisatvu solījumi.
Lielā Drikung Phova.
Amitājusa iesvētība.
 23.08.2016Sanktpēterburga. Privātprogramma.
Gunzečoineja Dacans.

Mācību tēma tiek precizēta.
 27.08 – 28.08.2016Baikāls, Stūpa Ogoja salā.
Stūpas iesvētīšana.
Lielā Drikung Phova.
Triju ilga mūža dievību iesvētība.
(Amitājuss, Baltā Tāra, Ušnīšavidžaija).
 31.08 – 02.09.2016Burjatija, Egituja Dacans.
Svētceļojums pie Sandalkoka Budas.
Lotosa Sūtras mācības.
 03.09.2016Burjatija, Ulanude.
Lekcija par Tibetas Impērijas vēsturi.
Ivolgas Dacana apmeklējums.

Sīkākā informācija krievu val. šeit.

7.-18. JŪNIJĀ, 2016.g. - VADŽRASATVAS DRUBČENS,DHARMA CITY, BEĻĢIJA

Zangdok Palri Institūrs paziņo:


Draugi, priecājamies darīt zināmu, ka ir sākusies reģistrācija 2016. gada Vadžrasatvas drubčenam Dharma City, un aicinām visus pievienoties šai neizmērojamajai praksei.

07.06.2016. 07:00 - 09.06.2016. 12:00 - sagatavošanas kurss

09.06.2016. 18:00 - 18.06.2016. 09:00 - drupčens.
SAGATAVOŠANĀS KURSS. Ir liels prieks redzēt, ka regulārie dalībnieki nopietni izturas pret savu ieguldījumu šīs tradīcijas uzplaukumam Eiropā. Viņi ik gadu slīpē savas iemaņas un cītīgi, visās detaļās studē Sādhanu, krāj pieredzi kā Sādhanas prakses laikā izturēties pret vadžras meistaru, saietu un mandalu – tas ietilpst ČOPONU pienākumos. Savukārt UMZĒ apgūst melodiju, mācās spēlēt mūzikas instrumentus un skandēt tekstus. Visi apgūst mudras, meditāciju, vizualizāciju un rituāla detaļas. Sagatavošanās kurss vajadzīgs, lai dalītos šajās iemaņās. Tas ilgst trīs dienas pirms drubčena sākšanās.

GALĪGAIS REĢISTRĀCIJAS TERMIŅŠ. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šogad galīgais reģistrācijas termiņš ir 4. JŪNIJS, jo komandai, kas atbild par mācību koordināciju, ir jāpalīdz sagatavot nepieciešamo tekstu daudzumu sagādāt ēdienu un sarūpēt guļvietas. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pēc šī datuma dalībniekiem par vēlo reģistrāciju būs jāmaksā 5 eiro par vienu dienu.


Sīkāk par drubčenu var uzzināt šeit (latviski) un mājas lapā (angliski):Garčena Rinpoče 80. dzimšanas diena

Esam priecīgi darīt zināmu, ka par godu Viņa Eminences Kjabdžes Garčena Rinpočes astoņdesmitajai dzimšanas dienai latviski ir iztulkota “Gara mūža lūgšana Slavenajam Garčenam”.


Gara mūža lūgsna slavenajam Garčenam


OM SVASTI


Nemainīgā lielā svētlaime – Dharmakāija;

Neizsīkstošā sevis izteiksmes daudzveidība- Sambhogokāija;

Visaptverošā līdzcietības deja – Nirmanakāija –

Sargā mūs, aizstāvi, trīs kāiju vienotā daba.


Baltā lotosa centrā sēdošā, sešpadsmitgadīgā,

Ar visām pilnībām apveltītā, balta kā rudens mēness,

Rokās Tu turi astoņas bailes kliedējošo utpalas ziedu,

Visu triju laiku varoņu māte – vēlmju piepildītāja čakra,

Dāvā mums mūžīgo dzīvi!


Tevi pazīst Svētajā Zemē kā Ārjadevu.

Austrumtibetā, Gar kopienā Tu parādījies kā Čodingpa,

Džigtena Sumgona sirds dēls.

Lai slavenā Garčena dzīve simtiem kalpas ilgst!


Pilnmēness, triju dārgumu mācības dārgakmens,

Pacēlies augstu virs austrumu kalnu korēm,

Kamēr tā vēsie stari lolo baltās lilijas nogāzēs zemās.

Lai Garčens, labestības mēness spožais, kas mirdz visiem, dzīvo mūžībām ilgi.


Šajā pagrimuma laikmetā, kad Uzvarētāja mācībām šķēršļi tiek likti,

Ar savu spēkpilno, vadžrai līdzīgo darbību,

Viņš uzņēmies milzīgu atbildību – dāvāt bezaizspriedumu mācību.

Lai Garčens, Uzvarētāju Mācības Saule, dzīvo mūžībām ilgi!


Dēmoniskiem šķēršļiem nav izredžu ietekmēt Svētības saņēmušā

Lamas trīs noslēpumus,

Taču atbilstoši savstarpēji atkarīgās rašanās likumam,

Šī vēlmju piepildītāja lūgsna ir lieliska.


Pateicoties trīs dārgumu līdzcietības spēkam un to

Trīs sākotņu dabai, kā arī Mahakalas un Čokji Drolmas diženajai darbībai,

Lai šie svētību dāvājošie vārdi no sirds dzīlēm uzrakstīti,

Piepildās atbilstoši un spontāni bez mazākiem šķēršļiem!


Saskaņā ar mūku Karma Drodula un Druksenga no Lho Lungkaras klostera, kā arī citu mūku lūgumu, šo Lūgšanu ūdens pērtiķa gada 17. cikla 12. mēneša dēvītajā dienā sacerēja ar diženo Drikungpas Končoga Tenzina Kunsanga Trinleja Lhundrupa vārdu apveltītais Viņa Svētība Drikungs Kjabgons Četsangs. Lai šī lūgšana dāvā svētību!


Šo vēlējumu lūgsnu 2016.gada 13.aprīlī par godu Viņa Eminences Kjabdže Garčena Rinpočes 80. dzimšanas dienai no angļu valodas latviešu valodā pārtulkoja mūķene Končog Dordže Khadro.

Meditācija klasiskā (dienvidu jeb agrīnā) budisma stilā

 
Visus, kam interesē meditācija, aicinām uz praktiskām nodarbībām – meditāciju klasiskā (dienvidu jeb agrīnā) budisma stilā. Nodarbības vada pieredzējis dienvidu budisma tradīcijas pasniedzējs Igors Domņins, kas ir mācījies Taizemes klosteros un Latvijā dibinājis meditācijas centru “Vihāra”.
Šobrīd agrīno budismu galvenokārt pārstāv Teravādas skola (vecajo mācība). Teravādas sekotāju mērķis ir sasniegt stāvokli, kas ir pilnīgi brīvs no jebkādiem piesārņojumiem un maldiem. Teravādai ir raksturīga racionāla pieeja un salīdzinoši vienkāršs rituāls. Šī budisma atzara teksti - pali kanons - ir pierakstīti pali valodā, kas ir viena no Indijas pirmvalodām.
Tiek uzskatīts, ka tieši agrīnā budisma meditācija ir tā prakse, ko Šākjamuni Buda deva mūku kopienai, kas viņu pavadīja kopš pirmās sludināšanas līdz pat aiziešanai Parinirvānā. Tagad mums ir iespēja iepazīt šo brīnišķīgo metodi, kas savalda prātu un ļauj iemantot viedumu. Nodarbības Riga Drikung Ngaden Choling kopienas telpās Tērbatas ielā 74 ir paredzētas katrā otrajā mēneša trešdienā в 18:30.

PĒRTIĶA GADA MĀCĪBAS Eiropā 2016. gada 16. - 24. septembrī

Drikung Kagju tradīcijas īpašais iesvētību un mācību cikls pirmo reizi notiks Eiropā. Gadsimtiem ilgi šis sevišķais notikums ik pēc divpadsmit gadiem ir atkārtojies attālā ielejā Tibetā. Lai piedalītos lielajās mācībās, turp dodas tūkstoši Budas mācības sekotāju.

Viņa Svētība Drikung Kjabgons Čecangs Rinpoče ir īstenojis mūsu dziļo vēlmi Pērtiķa gada nenovērtējamās iesvētību un mācību dāvājumu šoreiz saņemt Eiropā – Šnēverdingenes Milarepas centrā Vācijā. Notikuma augstākais punkts atbilstoši tradīcijai būs Lielā Drikung Phova Čenmo: lielā apziņas pārnešana, ko sniegs Drikung Kjabgons Čecangs. Viņš un vairāki citi Rinpočes dāvās iesvētības, transmisijas un mācības.

REĢISTRĀCIJA: http://milareparetreat.org/index.php/en/

Reģistrācija tiešsaistē sāksies jau februārī.


NORISES VIETA: Kamp Rainzēlenē (Camp Reinsehlen) Šnēverdingenē (apmēram divdesmit minūšu gājienā no Milarepas Centra).


ISTABU REZERVĒŠANA CENTRĀ:

Pēc oficiālas reģistrācijas mājaslapā uzsākšanas.


VIESNĪCAS:

Rezervētas vietas viesnīcās:

Hotel Camp Reinsehlen / Tel: +49-05198-983-0

Hotel Heidetraum / Tel: +49-05193-800-700

Landhaus Höpen/ Tel: +49-05193-820

Blumenvilla/ Tel: +49-05193-975583

VIESNĪCAS VAR APSKATĪT ARĪ ŠEIT:

http://www.milareparetreat.org/index.php/de/besuch-planen/unterkunft/externe-unterkunft

vai arī šeit: Schneverdingen Touristik Tel: +49-05193 93 810 www.lueneburger-heide.de

PROGRAMMA:

15.09.2016 Reģistrācijas diena

16.09.2016 Guru Rinpočes iesvētība, Pema Lingpa tradīcija, Mierīgās un Bargās. Dāvā Viņa Svētība Drikung Kjabgons Čecangs.

17.09.2016 Drikung Phova Čenmo Veic Drikung Kjabgons Čecangs. Amitājus iesvētība, Dantung Gjalpo tradīcija. Veic Drikung Kjabgons Čecangs.

18.09.2016 Mahākālas mācības un iesvētība. Veic Garčens Rinpoče.

19.09.2016 Drikung Kagju Guru Jogas mācības. Veic Garčens Rinpoče.

20.09.2016 Medicīnas Budas iesvētība un mācības par Džigtena Sumgona tekstu Migpa Gegsel, šķēršļu novēršana, vizualizējot. Veic Nubpa Rinpoče.

20.09.2016. Medicīnas Budas iesvētība un mācības par Džigtena Sumgona tekstu Migpa Gegsel, šķēršļu novēršana, vizualizējot. Veic Nubpa Rinpoče.

22.09.2016 Budas mācība 21. gadsimtā. Vada Končogs Gjalcens Rinpoče.

23.09.2016 Budas mācība 21. gadsimtā. Vada Končogs Gjalcens Rinpoče.

24.09.2016 Tenšug ceremonija Garčenam Rinpočem.

Ceļojums uz Dzogčen ieleju

PRECIZĒJUMS.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka ceļojuma norises aptuvenais laiks ir mainījies. Tagad plāns ir apstiprināts.
Norises datumi:
30. - 31. jūlijs: apkārtnes un tempļa sagatavošana;
1. - 2. augusts: Mingling Dorsem Sādhanas prakse;
3. - 9. augusts: Trīs vārdi, kas trāpa sirds būtībā – mācības un Rigdzin Djupa Sādhanas prakse (sīkāks plāns ZPI mājaslapā);
10. - 12. augusts: brīvs laiks, lai vispusīgi iepazītos ar atklāšanu;
13. augusts: atklāšanas pirmā diena;
14. - 16. augusts: brīvs laiks, lai iepazītos ar Dzogčen ieleju, izbaudītu svinības vai dotos mājup.

Iesakām dalībniekiem rēķināties ar trīs līdz četrām dienām ceļam no mājām līdz Dzogčenam: viena diena līdz Čengdu, un divas trīs dienas no Čengdu līdz Dzogčenam. Tie, kas izvēlas no Čengdu līdz Jušu doties ar lidmašīnu, Dzogčenu sasniedz vienā dienā.
Šobrīd organizātori strādā, lai apkopotu informāciju, kas palīdzēs ceļot un uzturēties šajā attālajā vietā, tāpēc, lūdz, ielūkojieties ZPI mājaslapā. Katrs tiek laipni gaidīts, taču, lai pilnībā izbaudītu Dzogčenu, ir svarīgi kārtīgi sagatavoties.

Tie, kas vēlas braukt, ir lūgti reģistrēties iepriekš, lai rīkotāji var visu sagatavot ceļojumam:info@zpi.patrulrinpoche.net

Šedra 2016 DZOGČENĀ ar Patrulu Rinpoči

INFORMĀCIJA PRECIZĒTA. SK. AUGSTĀK. Draugi, Priecājamies darīt zināmu laiku, kad notiks nākamais brauciens uz Tibetu. Daudzi jau zina, ka tas būs nākamā gada jūlijā. Tagad ir zināms precīzāks laiks:

● Prognozējamā ierašanās Čengdu (Chengdu) –
- 26. vai 27. jūnijs, ja esat iecerējuši braukt ar mašīnu (viena, divas vai trīs dienas) vai ar autobusu (trīs dienas);
- 27. vai 28. jūnijs, ja plānojat ceļot ar lidmašīnu ( viena diena; izlidošana agri no rīta)
● Prognozējamā ierašanās Dzogčenā – 20. vai, vēlākais, 30. jūnijā.
● 30. jūnijā – 1. jūlijā: apmešanās vietas un tempļa sagatavošana.
● 2. - 3. jūlijā Minling Dorsem (Vadžrasatvas) Sādhanas prakse.
● 4. - 10. jūlijā: Trīs vārdi, kas trāpa pašā sirdī – Garaba Dordžes teksta studijas un Rigdzin Djupa (Guru joga) sādhanas prakse.
● 11.-13. jūlijā: brīvs laiks, lai izstudētu visus inaugurācijas aspektus.
● 14. jūlijs: inaugurācijas pirmā diena.
● 15.-17. jūlijs: brīvs laiks Dzogčena apceļošanai, svinībām un mājupceļam.
Tie, kas vēlas braukt, ir lūgti reģistrēties iepriekš, lai rīkotāji var visu sagatavot ceļojumam:info@zpi.patrulrinpoche.net
Informācijas avots:
http://zpi.patrulrinpoche.net/Dzogchen-2016

Lielās Drikung Lielā Pērtiķa Gada mācības 2016.g., Indijā

Drikung Kgju institūtā (Džangčublingas klosterī) Deradunā, Indijā notiks tradicionālās ziemas mācības. Viņa Svētība Drikung Kjabgons 2016. gada 14.-19. februārī dāvās Lielās Pērtiķa Gada mācības. Visi, kam ir tuva Dharma, ir aicināti būt klāt šajā zīmīgajā notikumā.

Programma:
14. februāris: Patvēruma skaidrojums un ārējo solījumu dāvāšana, individuālas atbrīvošanās solījumi.
15. un 16. februāris: Iekšējo solījumu, Bodhisatvas solījumu dāvāšana atbilstoši Drikung Kjogpas Džigtena Sumgona Diženās Bodhičitas Rašanās tradīcijai.
17. februāris: Apslēpto solījumu, Mantrajānas solījumu dāvāšana; gatavošanās Hevadžras iesvētībai atbilstoši Marpas Locavas tradīcijai.
18. februāris: Hevadžras iesvētības dāvāšana, pamācības par praksi un sādhanas mutiska transmisija.
19. februāris: Lielās Drikung Phovas transmisija, ceremonija, vēlot ilgu mūžu Viņa Svētībai Drikung Kiabgonam Čecangam Rinpočem un Ilga Mūža iesvētība atbilstoši Mačig Drupe Gjalmo tradīcijai.
TURPMĀKĀ INFORMĀCIJA:
www.drikung.org
www.kagyuinternational.com
www.kagyupa.net
Email: drikungteaching@gmail.com
Tel +91 8171413448

Tashi Rinpoche. Rīga, 2015.


Končogs Taši Rinpoče 2015. gada 4.-8. decembrī

Draugi, aicinām uz tikšanos ar budisma filozofijas zinātāju, jogu un vienu no pieredzes bagātajiem Mahāmudras praktizētājiem Drikung Kagju tradīcijā godājamo Kenpo Končogu Taši Rinpoči. Kenpo Taši ir iecerējis dalīties realizācijas pieredzē, par pamatu ņemot Valdnieka Džigtena Sumgona tekstu Nolūka vienums. 

!!! Šogad dāvājot mācības Eiropā, Kenpo Taši Rinpoče visus savāktos ziedojumus vēlētos ieguldīt Naropas alas saglabāšanā un Atices klostera atjaunošanā Ladakā. 
4. decembris (piektd.) 19:00-21:00
5. decembris (sestd.)    12:00-14:00; 16:00-19:00
6. decembris (svētd.)  12:00-14:00; 16:00-19:00
7. decembris (pirmd.)   19:00-21:00
8. decembris (otrd.)   19:00-21:00
!!! Ja jūtat, ka jums ir nepieciešama Rinpočes tuva klātbūtne, ja ir sakrājušies dzīvei un praksei būtiski jautājumi, varat pieteikt individuālu audienci (būs tibetiešu-krievu, krievu-tibetiešu valodas tulks).
PAPILDUS INFORMĀCIJA:
Pievienoties pasākumam un iegūt plašākas ziņas varat Facebook (krievu valodā): https://goo.gl/ub4RC6

Bildes no Tana Huberta mācībām, Rīga, novembris, 2015


18. novembrī 17:00 aicinām uz tikšanos ar mūku Tanu Hubertu

Tan Huberts (Tanu Par Vipulu Dhammo), kas pārstāv Teravādas virziena tajiešu meža tradīciju. Teravādu attiecinām uz agrīno budismu, un Taizemē tā ir dominējošā. Mācību veids un prakses šeit ir tādas, kādas bija vēsturiskā Budas laikā.

Praktiskas un skaidras metodes, kā savaldīt prātu un meditēt – tā var raksturot stilu, kādā Tans Huberts mums piedāvā iepazīt pašiem sevi un attīstīt būtiskās īpašības.
Mums ir reta iespēja satikt pieredzējušu Teravādas mūku, kurš pārzina eiropiešu domāšanas veidu un dzīves apstākļus (Tans Huberts pēc tautības ir polis, un vairākus gadus ir dzīvojis Krievijā).
Ziedojumu apmērs atkarīgs pēc Jūsu ieskata.
PAPILDUS INFORMĀCIJA (krievu valodā):
Pievienoties pasākumam facebook https://goo.gl/DyYHzp
https://www.youtube.com/watch?v=k03fJDhw9m4

31.oktobrī un 01.novembrī - Lama Drupons Sangje Rinpoče

Aicinam uz praksēm pēc Milarepas pamācībām, un praksēm pēc aizstāves Ači Čokji Drolmas sādhanas.

Nodarbību saraksts:
30 oktobrī 18:30 - 21:00 ATCELTA
31. oktobrī 10:00 - 13:00 un 15:00 - 18:00
01. novembrī   10:00 - 13:00 un 15:00 - 18:00
Ieteicamais ziedojums - € 7,00 / dienā

Papildus informācija (krievu valodā):
Миларепа http://spiritual.ru/saint/milarepa.html
Ачи Чокьи Дролмаhttp://www.dharmawiki.ru/index.php/Ачи_Чокьи_Дролма

Bildes no Patrula Rinpoče mācībām, Rīga, oktobris, 2015


24.-25. oktobrī Patruls Rinpoče mācības Rīgā

Esam priecīgi darīt zināmu, ka šogad Patruls Rinpoče sāks sniegt komentārus par Mifama Rinpočes tekstu Vārti uz zināšanu.

Pilns teksts sastāv no vairākiem sējumiem, un tas ietver Budas mācības filozofisko zinību detalizētu un sistemātisku izklāstu. Pateicoties mūsu pozitīvajiem centieniem, Rinpoče ir piekritis sniegt komentārus par šo tekstu, dodot mums dziļu studiju iespējas. Rinpočem prom esot, piedāvājam satikties, lai pārrunātu izlasīto un nākamās Skolotāja vizītes laikā aplūkotu to, kas palicis neskaidrs. Tādējādi mēs vēlētos aizsākt sava veida mazo šedru (Tibetiešu valodā – mācību vieta) Latvijā. Priecāsimies mācībās satikt visus, kas vēlas mums pievienoties.
Šobrīd Patrula Rinpočes centrā Rīgā notiek remonts, tāpēc esam pateicīgi draugiem par piedāvāto iespēju pirmās mācības par šo grāmatu rīkot Riga Drikung Ngaden Choling centrā Tērbatas ielā 74.

24.-25. oktobrī  9:00 – 12:00; 15:00 – 18:00
Rekomendētais ziedojums:
1 nodarbība - € 5,00
Pilns kurss - € 20,00
Reģistrējaties Facebook: https://goo.gl/pDcAKj

PAPILDUS INFORMĀCIJA (krievu valodā):
Дзогчен Раньяк Патрул Ринпочеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Патрул_Ринпоче
Мипам Ринпочеhttp://www.dharmawiki.ru/index.php/Мипам_Ринпоче
Текст "Врата, открывающие путь к Знанию"http://www.torchinov.com/материалы/первоисточники/врата-открывающие-путь-к-знанию/